Velkommen til Nytteveksttreff 2020

Foreløpig program for Nytteveksttreffet 2020 i Elverum, 29 – 31. mai 2020 på Elverum folkehøgskole

 Fredag 29.5:

16.00 – 18.00 Ankomst og registrering

18.00               Velkommen.  Info om treffet

18.15               Om barkebrødbaking

19.00               Middag

20.00               – Info om hva som skal skje de enkelte dagene

– Om bruk av lav

 

Lørdag 30.5:

08.00 – 09.00             Frokost

09.00 – 12.00             Workshops/kurs

Dekorasjon av naturens vekster
Neverfletting
Spikking
Pilfletting og arbeid med bjørkekvister

Matgruppe:

– Kokegrop
– Høsting av nyttevekster til salat
– Røyking av sik

 

12.00 – lunsj

 

13.00 – 16.00
Neverfletting
Spikking
Pilfletting og arbeid med bjørkekvister

Barkebrød

  • Barking av furubark, barkemjøl, steke barkeflatbrød

Ettermiddagsaktivitet: Lav til mat og te
Utstilling av lav til mat og farging

19.00 Festmiddag

 

 

Søndag 31.5:

08.00 – 09.00              Frokost

09.00 – 12.00

Lavturer

Nytteveksttur

 

12.00                           Lunsj  – og avslutning av Nytteveksttreffet

 

 

 

 

Etter lunsj anbefaler vi besøk på egen hånd på Norsk Skogmuseum eller Glomdalsmuseet i Elverum, eller Hedmarksmuseet på Domkirkeodden i Hamar.

 

Norsk Skogmuseum har følgende utstillinger som er aktuelle i vår sammenheng https://skogmus.no/utstillinger:
– Det fantastiske treet  Fotosyntesen – grunnlaget for alt liv
– Tråkk – hva har jakt, fangst, fiske og sanking betydd for folk før og nå

Glomdalsmuseet har følgende aktuelle utstillinger:
– Urtehagen
– Det gamle apoteket https://glomdalsmuseet.no/apoteket


Hedmarksmuseet
på Hamar har følgende aktuelle utstillinger:
– Urtehagen https://domkirkeodden.no/plantepresentasjon