Soppens dag

Foreningen hadde stand på Norsk Skogmuseum på Soppens dag søndag 4. september.  Soppen holder på å komme i skogene nå, og vi hadde en flott utstilling med rundt 50 arter.  For ungene arrangerte vi natursti, og alle fikk sopplupe og sopphefte i premie.  Mange var interesserte og kom bortom standen, og noen hadde med seg sopp for å få den kontrollert.

Kari og Karin med årets utstilling.