Kartleggingskurs

Praktisk info

Fra: 07.08.2021 10:00

Til: 08.08.2021 16:00

Adresse: Elverum, Norge

Forening: Elverum sopp- og nyttevekstforening

Region: Innlandet

Pris medlem: Gratis:

Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Bli medlem her

Antall plasser: 10

Antall plasser igjen: 4

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Kartleggingskurs for feltmykologi.

Kursleder:  Inger Kristoffersen.

Lær feltmykologi. Vi er ute i skogen og plukker sopp, så lærer vi å registrere funnene i Artsdatabanken, databanken for biologisk mangfold i Norge.

7. august:  10.00 – ca. 17.00
8. august:  10.00 – 16.00

Kurset er for medlemmer i NSNF.  Mer info sendes de som melder seg på.  Kurset er gratis for medlemmer i ESNF.  For medlemmer i andre foreninger er prisen kr 500,-.

Påmelding via kalenderen innen torsdag 1. juli.